Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

chujowojakzawsze
19:39
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
chujowojakzawsze
19:39
Chciałabym jednak coś dla Ciebie znaczyć. Jakieś takie małe uczucie, które gdzieś tam się w Tobie zachowało.
— Bezimienna
chujowojakzawsze
19:32
4580 6246 500
A. Bartosiak, Ł. Klinke - Marek Dyjak. Polizany przez Boga
chujowojakzawsze
19:26
7297 34cd
Reposted from1923 1923 viapierdolsie pierdolsie
chujowojakzawsze
19:25
9956 24bd
Reposted from9minutowa 9minutowa viapierdolsie pierdolsie
chujowojakzawsze
19:24
Chcę zostać oczyszczona. Chcę spalić złe wspomnienia i wszystko, co we mnie złe
— Ava Dellaira – Kochani dlaczego się poddaliście?
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty

April 14 2015

chujowojakzawsze
20:23
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
chujowojakzawsze
20:21
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaFuel Fuel

April 13 2015

chujowojakzawsze
15:03
I już nie wiesz, czy chcesz go widzieć, czy o nim zapomnieć.
Reposted fromjouet jouet vianiebieskieoczy niebieskieoczy

April 12 2015

chujowojakzawsze
17:30
Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało.
— Marek Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

April 03 2015

chujowojakzawsze
16:21
Reposted fromhooliwan hooliwan viaFuel Fuel
chujowojakzawsze
16:18
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapunkahontaz punkahontaz
chujowojakzawsze
16:17
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
chujowojakzawsze
16:17
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

April 02 2015

chujowojakzawsze
13:46
chujowojakzawsze
13:40

March 28 2015

chujowojakzawsze
16:56
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
chujowojakzawsze
16:56
"Brakuje mi tego, że nie mogę Cię poczuć - że teraz kiedy jest mi źle nie mogę się przytulić"
chujowojakzawsze
16:53
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasadworld sadworld

March 19 2015

chujowojakzawsze
19:41
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl